pl en

Presentations

     
updated 26.10.15   updated 26.10.15   updated 23.10.15  

Presentation of dr Simon Litvin - part 1

Material shown at the first day of the conference.

download 

Presentation of dr Simon Litvin - part 2

Material shown at the second day of the conference.

download 

Presentation of dr Oleg Abramov - part 1

Material shown at the first day of the conference.

download 

     
updated 23.10.15   updated 22.10.15   updated 22.10.15  

Presentation of dr Oleg Abramov - part 2

Material shown at the second day of the conference.

download 

Presentation of dr Oliver Mayer

Material shown at the first day of the conference.

download 

Presentation of Piotr Karendał

Material shown at the first day of the conference.

download 

Co-organizers

Patrons

 
 
  Konferencja współfinansowana jest prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, 2007-203, w ramach projektu pn. "Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej
w Innowacyjnej gospodarce". POIG.05.02.00-00-004/10